משחק בשכבות, 2017

הדמיות ממוחשבות, מידול, תבניות, חומר יציקה, זיגוג 

Layers Game, 2017

Solid Simulation, Molding, Slip Casting, Glaze

contact-name tag.png
dganit-portfolio bold.png
about-name tag.png
home-name tag.png
  • Black Pinterest Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon