אביב, 2019

עבודת אבניים, חימר מעורב,

ציור חופשי באנגובים

 זיגוג, שריפה גבוהה

Spring, 2019

Inspired by the Season

Wheel Trowing, painting, Glaze

contact-name tag.png
dganit-portfolio bold.png
about-name tag.png
home-name tag.png
  • Black Pinterest Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon