מחקר צבעוני על טכניקת "העיטור המתפשט" אשר עובדת על עיקרון החומר החומצי הצבוע שמתפשט כמו נימים לחומר הבסיסי. הטכניקה ידועה גם בשמה "תה מוקה".

ערבוב צבענים/אוקסידים בנוזל חומצי וטפטוף הנוזל לתוך בסיס כמו אנגוב או סליפ המונחים ישירות על הכלי.

A colorful study on the technique of "spreading decoration" that works on the principle of dyed acidic material that spreads like capillaries to the underlying material. The technique is also known as "mocha tea".

Mixing pigments / oxides in acidic liquid and dripping the liquid into a base such as angov or slip placed directly on the tool.

contact-name tag.png
dganit-portfolio bold.png
about-name tag.png
home-name tag.png
  • Black Pinterest Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon